Магниттелу бағыты

Магниттелудің жалпы бағыты

Магнит бір нәрсеге қарай тартқанда немесе оған бекітілгенде өзінің сақталған энергиясының бір бөлігін көрсетеді немесе босатады, содан кейін пайдаланушы оны тартып алған кезде жұмсайтын энергияны сақтайды немесе сақтайды.Әрбір магниттің қарама-қарсы шеттерінде солтүстік іздеу және оңтүстік іздеу беті бар.Бір магниттің солтүстік беті әрқашан басқа магниттің оңтүстік жағына тартылады.

Төмендегі суретте магниттелудің жалпы бағыты көрсетілген:

1> Диск, цилиндр және сақина пішінді магнитті осьтік немесе диаметрлі магниттелуге болады.

2> Тіктөртбұрыш пішінді магниттер Қалыңдық, Ұзындық немесе Ені арқылы магниттелуі мүмкін.

3> Доға пішінді магниттерді диаметрі бойынша, ені немесе қалыңдығы арқылы магниттеуге болады.

Магниттелудің арнайы бағытын қажетінше реттеуге болады.

маг